6-Şeffaflık ilkesi

6-Şeffaflık ilkesi

Ürettiğimiz söylemler ve eylemlerle ilgili karar alma süreçlerinde şeffaflık prensibini önemsiyoruz.