TEMEL KAVRAMLAR

Çocuğumuz bize ilk açıldığında çoğumuz hayatımızda belki ilk kez cinsellikle ilgili çeşitlilikler üzerinde düşünmüş oluruz. Ailelerin bu konudaki korkularının çoğu genel olarak bilinmezlikten kaynaklanır. Aşağıda, LGBTİ+ konuları hakkında birtakım temel bilgileri paylaştık.

Cinselliği oluşturan dört temel unsur vardır.

1. Bedensel (Biyolojik) Cinsiyet: Kişinin doğuşta hangi cinsiyet ile özdeşleştirilmiş cinsel organlara sahip olduğunu anlatır. Cinsel organların gelişim yapısı sebebiyle bedensel cinsiyeti kolayca belirlenemeyen bireylere interseks adı verilir.

2. Cinsiyet İfadesi (Toplumsal Cinsiyet): Eril ya da dişil davranışları belirleyen kültürel normlara uyumu anlatır.

3. Cinsiyet Kimliği: Kişinin kendini hangi cinsiyete ait hissettiğini anlatır. Bedensel cinsiyetten bağımsızdır fakat çoğunlukla bedensel cinsiyet ile örtüşür. Örtüşmediği durumlarda trans bireyler vardır.

    • Transseksüel: Bedensel Cinsiyeti ile Cinsiyet Kimliği örtüşmeyen kişidir. Kendini kadın hisseden transseksüel bireylere trans kadın, erkek hisseden transseksüel bireylere trans erkek denir.

4. Cinsel Yönelim: Kişinin hangi cinse ait bireylere istek duyduğunu anlatır.  Tanımlanmış üç cinsel yönelim vardır:

    • Eşcinsel: Kişinin kendi cinsiyetinden kişilere romantik ve cinsel istek duyması durumudur. Eşcinsel kadınlara lezbiyen, eşcinsel erkeklere gey denir.
    • Heteroseksüel: Kişinin karşı cinsiyetten kişilere romantik ve cinsel istek duyması durumudur.
    • Biseksüel: Kişinin her iki cinsiyetten kişilere romantik ve cinsel istek duyması durumudur.

Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim ayrı kavramlardır. Trans bireyler otomatik olarak aynı zamanda eşcinsel değildir veya eşcinseller otomatik olarak trans birey değildir. Öte yandan, nadir olarak, aynı zamanda hem trans hem de eşcinsel olan kişiler vardır.

LGBTİ+, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve diğer cinsel kimlikler anlamına gelen, cinsel kimlik çeşitliliğini anlatan bir çatı terimdir.

Detaylı bilgi için Kaynaklar bölümüne bakabilirsiniz.