Çalışma Alanları

3-Gizlilik ilkesi

Katılımcıların özel hayatlarına onların izin verdiği ölçüde dahil oluruz.Kişilerin onayı olmadan üçüncü şahıslarla bilgiler paylaşılmaz.

4- Gönüllülük ilkesi

Dernek faaliyetleri gönüllülük temelinde yürütülür bu faaliyetlerin kişisel hedef ve çıkarlar doğrultusunda kullanılmasına izin verilmez.