3-Gizlilik ilkesi

3-Gizlilik ilkesi

Katılımcıların özel hayatlarına onların izin verdiği ölçüde dahil oluruz.Kişilerin onayı olmadan üçüncü şahıslarla bilgiler paylaşılmaz.