1-Her türlü ayrımcılığa karşı dayanışma

1-Her türlü ayrımcılığa karşı dayanışma

Damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalan cinsel yönelim ,cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi  ile ilgili kendini sorgulayan keşfetmeye çalışan ; lezbiyen,gey, biseksüel,trans, interseks vd. LGBTİ+’ lara yönelik damgalanma ve ayrımcılıkla mücadele ederken; din ,dil,ırk,milliyet,cinsiyet,vatandaşlık,yaş,engellilik durumu vb. temelli her türlü baskı ve  ayrımcılığa karşı durur.