5-Karar alma süreçlerinde karar alma ilkesi

5-Karar alma süreçlerinde karar alma ilkesi

Amaçlara uygun araçlar seçerek kapsayıcı çözümler üreterek seffaf açık ve samimi bir yol izlenir.

 Dernek, kararlarını mümkün olan en geniş katılımla uzlaşarak alınır.