4- Gönüllülük ilkesi

4- Gönüllülük ilkesi

Dernek faaliyetleri gönüllülük temelinde yürütülür bu faaliyetlerin kişisel hedef ve çıkarlar doğrultusunda kullanılmasına izin verilmez.