8-Alınan sorumluluklarda hesap verebilirlik ilkesi

8-Alınan sorumluluklarda hesap verebilirlik ilkesi

Aldığımız sorumlulukları yerine getirebilmemizi, getiremeyeceğimiz durumlarda destek istememizi veya söz konusu sorumlulukları başkasına devredilmesini bekliyoruz.