12-Bağımsızlık ilkesi

12-Bağımsızlık ilkesi

Hiçbir siyasi parti, hükümet veya kurumu temsil etmiyoruz. Örgütsel bağımsızlığımızı engelleyecek hiçbir oluşumun bileşeni olmuyoruz. Ortak amaçlar doğrultusunda beraber çalıştığımız grup ve oluşumlarla bütün ilke ve prensiplerimizin örtüşmesi şartını aramıyoruz. Ortak amaçlar doğrultusunda çalışırken karşılıklı değişim ve dönüşüme inanıyor ancak ilkelerimizle bağdaşmayacak , karar ve politikalarımıza müdahale edecek oluşumlarla iş birliğine girmiyoruz.