3-Gizlilik ilkesi

Katılımcıların özel hayatlarına onların izin verdiği ölçüde dahil oluruz.Kişilerin onayı olmadan üçüncü şahıslarla bilgiler paylaşılmaz.

4- Gönüllülük ilkesi

Dernek faaliyetleri gönüllülük temelinde yürütülür bu faaliyetlerin kişisel hedef ve çıkarlar doğrultusunda kullanılmasına izin verilmez.

6-Şeffaflık ilkesi

Ürettiğimiz söylemler ve eylemlerle ilgili karar alma süreçlerinde şeffaflık prensibini önemsiyoruz.

9-Raporlama ilkesi

Katıldığımız etkinlikler/toplantılardan sonra yazılı olarak rapor gönderilmesine, raporlarımızda etkinlik/toplantının derneğe katkılarından bahsetmeye özen gösterilmesine  ve tanışılan kişilerin iletişimlerinin kaydedilmesi/paylaşılmasına özen …